Home - Ambasciata Piemonte Piemonte - Ambasciata Torino Torino - Ambasciata Torino Torino - Ambasciate e Consolati - Ambasciate e Consolati di Torino
 
Ambasciate e Consolati Torino
 
 

Ambasciate e Consolati Torino

 
Nel comune di Torino ci sono 46 tra Ambasciate e consolati
 
Corso Vittorio Emanuele Ii
10121   Torino   (TO)
Telefono: +39 0117802918
 
Via Ettore Perrone
10122   Torino   (TO)
Telefono: +39 0115732311
 
Strada Comunale Val Salice
10131   Torino   (TO)
Telefono: +39 0116600831
 
Corso Duca Degli Abruzzi
10129   Torino   (TO)
Telefono: +39 011590436
 
Via Onorato Vigliani
10127   Torino   (TO)
Telefono: +39 011341796
 
Via Vitaliano Donati
10121   Torino   (TO)
Telefono: +39 0115617785
 
Corso Vittorio Emanuele Ii
10128   Torino   (TO)
Telefono: +39 0115438833
 
Via Po
10124   Torino   (TO)
Telefono: +39 0118127667
 
Via Saluzzo
10125   Torino   (TO)
Telefono: +39 011655866
 
Corso Vittorio Emanuele Ii
10125   Torino   (TO)
Telefono: +39 0116690732
 
Via Gino Capponi
10148   Torino   (TO)
Telefono: +39 0112200035
 
Via Susa
10138   Torino   (TO)
Telefono: +39 0114337218
 
Via San Secondo
10128   Torino   (TO)
Telefono: +39 0115819274
 
Corso Vittorio Emanuele Ii
10138   Torino   (TO)
Telefono: +39 0114331174
 
Via Andrea Doria
10123   Torino   (TO)
Telefono: +39 0118171307
 
Corso Vittorio Emanuele Ii
10121   Torino   (TO)
Telefono: +39 0115613742
 
Via Roma
10121   Torino   (TO)
Telefono: +39 0115732311
 
Via Bruno Buozzi
10121   Torino   (TO)
Telefono: +39 011531088
 
Corso Galileo Ferraris
10128   Torino   (TO)
Telefono: +39 0115068635
 
Via Borgosesia
10145   Torino   (TO)
Telefono: +39 0117412435
 
Corso Guglielmo Marconi
10125   Torino   (TO)
Telefono: +39 011837824
 
Via Angelo Brofferio
10121   Torino   (TO)
Telefono: +39 011531506
 
Via Vincenzo Gioberti
10128   Torino   (TO)
Telefono: +39 011533590
 
Corso Francesco Ferrucci
10138   Torino   (TO)
Telefono: +39 0119508349
 
Piazza Vittorio Veneto
10124   Torino   (TO)
Telefono: +39 0115533421
 
Via Luigi Mercantini
10121   Torino   (TO)
Telefono: +39 0115622522
 
Corso Vinzaglio
10121   Torino   (TO)
Telefono: +39 0119297785
 
Via Belfiore
10125   Torino   (TO)
Telefono: +39 0116506482
 
Via San Quintino
10121   Torino   (TO)
Telefono: +39 011544811
 
Corso Galileo Ferraris
10129   Torino   (TO)
Telefono: +39 011597597
 
Corso Svizzera
10143   Torino   (TO)
Telefono: +39 0114345590
 
Via Vittorio Amedeo Ii
10121   Torino   (TO)
Telefono: +39 0115660707
 
Via Maria Vittoria
10123   Torino   (TO)
Telefono: +39 0118171218
 
Via Pastrengo
10128   Torino   (TO)
Telefono: +39 0115819762
 
Via Ettore Perrone
10122   Torino   (TO)
Telefono: +39 0115613+39 34
 
Via Vittorio Amedeo Gioanetti
10131   Torino   (TO)
Telefono: +39 0118193365
 
Via Ancona
10152   Torino   (TO)
Telefono: +39 0112495264
 
Corso Duca Degli Abruzzi
10129   Torino   (TO)
Telefono: +39 011596618
 
Corso Sebastopoli
10134   Torino   (TO)
Telefono: +39 0113197923
 
Corso Vinzaglio
10121   Torino   (TO)
Telefono: +39 011540703
 
Piazza Castello
10122   Torino   (TO)
Telefono: +39 011534804
 
Via Dell'arcivescovado
10121   Torino   (TO)
Telefono: +39 0115172465
 
Via Della Consolata
10122   Torino   (TO)
Telefono: +39 011595509
 
Corso Filippo Turati
10128   Torino   (TO)
Telefono: +39 011503809
 
Via Ettore De Sonnaz
10121   Torino   (TO)
Telefono: +39 0115165111
 
Via Federico Campana
10125   Torino   (TO)
Telefono: +39 011655166