Home - Comunita' Montana Val Pellice
 

Comunita' Montana Val Pellice

 
Ne fanno parte i seguenti comuni:
 
Angrogna (Torino)
 
Bibiana (Torino)
 
 
 
 
Bricherasio (Torino)
 
 
Lusernetta (Torino)
 
Rora' (Torino)
 
Torre Pellice (Torino)